TIEW/328/2021 Energia odnawialna dla firmy Elektrownia Wschód

Data publikacji: 15.04.2021
Data złożenia ofert: 07.05.2021 g. 12:00
Data otwarcia ofert: 07.05.2021 g. 12:01
Harmonogram realizacji: do 30.12.2021
Osoby do kontaktu:
  • Marek Flasiński
    tel.:  601 804 856
    e-mail: pv@tiew.pl
  • Piotr Jańczak
    tel.: 81 749 20 56, 607 90 10 10
    e-mail: pv@tiew.pl
Zapytanie ofertowe TIEW/328/2021 zostało opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniższym linkiem:
Link do Bazy Konkurencyjności - zapytanie ofertowe TIEW/328/2021
Szablon protokołu z odbycia wizji lokalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 328 (04.05.2021)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 328 (26.04.2021)
Zapytanie ofertowe TIEW/328/2021
Projekt umowy do zapytania ofertowego 328
Załączniki do zapytania ofertowego 328 w wersji edytowalnej
Dokumentacja projektowa do zapytania ofertowego 328
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 328

TIEW/244/2021 Budowa nowych rozdzielni średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nN w m. Lublin

Data publikacji: 19.03.2021
Data złożenia ofert: 12.04.2021 g. 12:00
Data otwarcia ofert: 12.04.2021 g. 12:01
Harmonogram realizacji: do 31.10.2021
Osoby do kontaktu:
Zapytanie ofertowe TIEW/244/2021 zostało opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniższym linkiem:
Link do Bazy Konkurencyjności - konkurs TIEW/244/2021
Ogłoszenie 244
Pytania i odpowiedzi do konkursu 244 (01.04.2021)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 244 (02.04.2021)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 244 (07.04.2021)
Specyfikacja konkursowa 244 CPV: 45232220-0, 45232221-7, 31213100-3, 31213200-4
Załączniki do konkursu 244 w wersji edytowalnej

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, dostępna jest pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do zapytania ofertowego TIEW/244/2021 , podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Do zobowiązania należy dołączyć imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli zobowiązanie, podpisane jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Link z dostępem do dokumentacji projektowej dostępny do dnia 15.04.2021 r.

Dokumentacja projektowa
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 244

TIEW/217/2021 Termomodernizacja Budynku Administracyjno-Biurowego 8A Ulica Frezerów 13 w Lublinie

Data publikacji: 04.03.2021
Data złożenia ofert: 26.03.2021 g. 12:00
Data otwarcia ofert: 26.03.2021 g. 12:01
Harmonogram realizacji: do 30.11.2021
Osoby do kontaktu:
Zapytanie ofertowe TIEW/217/2021 zostało opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniższym linkiem:
Link do Bazy Konkurencyjności - zapytanie ofertowe TIEW/217/2021
Zapytanie ofertowe TIEW/217/2021 - KOREKTA 18.03.2021 r.
Pytania i odpowiedzi do konkursu 217 (23.03.2021)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 217 (19.03.2021)
Zapytanie ofertowe TIEW/217/2021
Projekt umowy na wykonie robót budowlanych do zapytania ofertowego 217
Przedmiary robót do zapytania ofertowego 217
Załączniki do zapytania ofertowego 217 w wersji edytowalnej

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, dostępna jest pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 13 do zapytania ofertowego TIEW/217/2021 , podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do dokumentacji projektowej dostępny do dnia 27.03.2021 r.

Dokumentacja projektowa
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 217