TIEW/900/2023 "Wykonanie robót budowlanych ETAP nr 2: Budowa linii kablowych energetycznych średniego napięcia 3×XRUHAKXs 1×400mm2 wraz z kanalizacją światłowodową HDPE 40/3,7 budowa złączy kablowych SN 15kV w rejonie ul. Żwirki i Wigury, Kolonijnej, Nadleśnej w miejscowości Świdnik z podziałem na 2 zadania".

Data publikacji: 21.09.2023
Data złożenia ofert:  do 09.10.2023 g. 12:00
Data otwarcia ofert: 09.10.2023 g. 12:01
Zadanie 1 realizacja: do 31.12.2023
Zadanie 1 realizacja: do 29.02.2024
Zadanie 2 realizacja:
Złącze kablowe ZKSN 15 kV Świdnik SAG 1 do 29.02.2024
Złącze kablowe ZKSN 15 kV Świdnik SAG 2 do 31.12.2023
Złącze kablowe ZKSN 15 kV Świdnik SAG 3 do 31.12.2023
Złącze kablowe ZKSN 15 kV Świdnik SAG 4 do 29.02.2024
Osoby do kontaktu:
Zapytanie ofertowe TIEW/900/2023 zostało opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniższym linkiem:
Link do Bazy Konkurencyjności - konkurs TIEW/900/2023
Ogłoszenie 900
Specyfikacja konkursowa 900 CPV: 45232220-0, 45232221-7, 31213100-3, 45231400-9
Załączniki do konkursu 900 w wersji edytowalnej

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, dostępna jest pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do zapytania ofertowego TIEW/900/2023 , podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Do zobowiązania należy dołączyć imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli zobowiązanie, podpisane jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Link z dostępem do dokumentacji projektowej dostępny do dnia 09.10.2023 r.

Dokumentacja projektowa
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs TIEW/900/2023 - zadanie 1
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs TIEW/900/2023 - zadanie 2

TIEW/765/2023 "Wykonanie robót budowlanych ETAP nr 1: Budowa linii kablowych energetycznych średniego napięcia 3×XRUHAKXs 1×400mm2 wraz z kanalizacją światłowodową HDPE 40/3,7 oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV w rejonie ul. Brzegowej, Dworcowej, Żwirki i Wigury w Świdniku", z podziałem na 2 zadania.

Data publikacji: 01.08.2023
Data złożenia ofert: 28.08.2023 g. 12:00
Data otwarcia ofert: 28.08.2023 g. 12:01
Zadanie 1 realizacja: do 31.12.2023
Zadanie 2 realizacja: do 31.12.2023
Osoby do kontaktu:
Zapytanie ofertowe TIEW/765/2023 zostało opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniższym linkiem:
Link do Bazy Konkurencyjności - konkurs TIEW/765/2023
Ogłoszenie 765
Specyfikacja konkursowa 765 CPV: 45232220-0, 45232221-7, 31213100-3, 31213200-4, 45231400-9
Załączniki do konkursu 765 w wersji edytowalnej

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, dostępna jest pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do zapytania ofertowego TIEW/765/2023 , podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Do zobowiązania należy dołączyć imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli zobowiązanie, podpisane jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Link z dostępem do dokumentacji projektowej dostępny do dnia 29.08.2023 r.

Dokumentacja projektowa
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs TIEW/765/2023 - zadanie 1
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs TIEW/765/2023 - zadanie 2