OFERTA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

Wydział Handlowy Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia Wschód” poszukuje osób lub firm działających na rynku sprzedaży energii elektrycznej gotowych podjąć współpracę w zakresie pozyskiwania nowych klientów – odbiorców energii elektrycznej.

Podstawą współpracy jest indywidualne uzgodnienie warunków rozliczeń oraz określenie minimalnych wymagań sprzedażowych.
Oferujemy na rynku energię elektryczną z własnego źródła wytwórczego co przekłada się na atrakcyjne rynkowo stawki cenowe.
Poziom cen dla odbiorców końcowych może być każdorazowo negocjowany i oparty o analizę profilu zużycia energii elektrycznej przez Klienta.

Preferowane przez nas grupy taryfowe B i C określają charakter interesujących nas klientów. Jesteśmy podmiotem działającym na obszarze dystrybucyjnym obsługując klientów przemysłowych i w takiej obsłudze się specjalizujemy.

Zapraszamy do współpracy gwarantując elastyczne kształtowanie :

  • cen,
  • warunków płatności,
  • czasu trwania umowy,
  • okresu wypowiedzenia umowy,
  • gwarancji stałej ceny,
  • kompleksowej obsługi technicznej i komercyjnej.

Nasza strategia marketingowa wspierana jest przez analizy i prace dodatkowe związane z :

  • analizą profilu zużycia klienta,
  • dopasowaniem grupy taryfowej,
  • analizą możliwości kompensacji mocy biernej.