TIEW/1149/2020 Modernizacja Zdalnego Stanowiska Zarządzania Siecią Elektroenergetyczną TIEW S.A.

Data publikacji: 16.11.2020
Data złożenia ofert: 03.12.2020 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 03.12.2020 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 30.06.2021 r.
Ogłoszenie 1149
Specyfikacja konkursowa 1149 CPV: 32573000-0
Załączniki do specyfikacji konkursowej 1149 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 1149 (30.11.2020)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 1149, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 04.12.2020 r.

Opis techniczny
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 1149

TIEW/647/2020 Budowa nowych rozdzielni średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nN w m. Lublin

Data publikacji: 17.06.2020
Data złożenia ofert: 10.07.2020 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 10.07.2020 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 31.12.2020 r.
Ogłoszenie 647
Specyfikacja konkursowa 647 CPV: 45232220-0 , 45232221-7
Załączniki do specyfikacji konkursowej 647 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 647 (24.06.2020)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 647 (30.06.2020)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 647 (06.07.2020)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 647 (08.07.2020)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 647, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 11.07.2020 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 647

TIEW/638/2020 Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kablowych linii energetycznych SN 3xXRUHAKXs 1x240mm2 wraz z kanalizacją HDPE 40/3,7 z podziałem na 2 zadania na terenie m. Lublin.

Data publikacji: 15.06.2020
Data złożenia ofert: 01.07.2020 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 01.07.2020 g. 11:15
Harmonogram realizacji:

  • Zadanie nr 1: do 30.10.2020 r.
  • Zadanie nr 2: do 31.12.2020 r.
Ogłoszenie 638
Specyfikacja konkursowa 638 CPV: 45231400-9
Załączniki do specyfikacji konkursowej 638 w wersji edytowalnej

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 638, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 02.07.2020 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 638

TIEW/497/2020 Wymiana transformatorów SN/nN w stacjach transformatorowych TIEW S.A.

Data publikacji: 06.05.2020
Data złożenia ofert: 15.05.2020 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 15.05.2020 g. 11:15
Harmonogram realizacji: wymiana transformatorów SN/nN w stacjach transformatorowych:

  1.  do 20.06.2020 r.:  Projektowa 1, PT30, PT50, Mzb1, SO-23 Tr 2,
  2.  do 30.07.2020 r.: SO10 Tr1 i Tr2, SO20 Tr 1 i Tr2, SO21 Tr 1 i Tr 2, SO23 Tr1.
Ogłoszenie 497
Specyfikacja konkursowa 497 CPV: 51111300-6 Usługi instalowania transformatorów
Załączniki do specyfikacji konkursowej 497 w wersji edytowalnej
Specyfikacja techniczna - konkurs 497
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej oraz odpowiedź na pytanie 12.05.2020
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 497

TIEW/372/2020 Telemechanika – System Sterowania i Nadzoru Pracy rozdzielni średniego napięcia 6kV RS2 w obiektach stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 oraz stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV oznaczonej jako E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji: 23.03.2020
Data złożenia ofert: 06.04.2020 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 06.04.2020 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 372
Specyfikacja konkursowa 372 CPV: 32573000-0 Komunikacyjny system sterowania
Załączniki do specyfikacji konkursowej 372 w wersji edytowalnej

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 372, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 07.03.2020 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 372

TIEW/238/2020 Modernizacja - przeizolowanie rozdzielni 6kV RS1-E2 (36 polowa) i RS1-E1 (32 polowa) na napięcie 15kV w obiektach stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 oraz stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV znaczonej jako E2 (dz. 1/26 obr. 13 ark.8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji: 20.02.2020
Data złożenia ofert: 06.03.2020 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 06.03.2020 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 238
Specyfikacja konkursowa 238 CPV: 31200000-8
Załączniki do specyfikacji konkursowej 238 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 238 (02.03.2020)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 238, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 07.03.2020 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 238

TIEW/144/2020 Modernizacja - przeizolowanie rozdzielni 6kV RS1-E2 (36 polowa) i RS1-E1 (32 polowa) na napięcie 15kV w obiektach stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 oraz stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV znaczonej jako E2 (dz. 1/26 obr. 13 ark.8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji: 03.02.2020
Data złożenia ofert: 18.02.2020 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 18.02.2020 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 144
Specyfikacja konkursowa 144 CPV: 31200000-8
Załączniki do specyfikacji konkursowej 144 w wersji edytowalnej

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 144, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 19.02.2020 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 144