Procedura zmiany sprzedawcy dla klientów przyłączonych do sieci TIEW S.A. dostępna jest w poniższych dokumentach.

1. Ogólne zasady zmiany sprzedawcy:

Zasady ogólne pdf

2. Pierwsza zmiana sprzedawcy (dla klientów posiadających podpisaną z TIEW S.A. umowę kompleksową):

Pierwsza zmiana sprzedawcy pdf

3. Kolejna zmiana sprzedawcy:

Kolejna zmiana sprzedawcy pdf

4. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A. działające jako operator systemu dystrybucyjnego posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Lista sprzedawców na terenie OSDn TIEW S.A.