Lp.WyszczególnienieJedn. miaryIlość
1Powierzchnia obszaru działaniakm22,0
2Długość linii elektroenergetycznych
– Napięcie WNkm1,21
     w tym: napowietrznekm1,21
– Napięcie SNkm57,82
     w tym: kablowekm57,82
– Napięcie nN3,58
     w tym: kablowe2,82
     w tym: napowietrzne0,76
3Liczba i moc transformatorów
– 110/15/6 kVszt.4
     mocMVA100
– SN/SNszt.2
     mocMVA8,8
– SN/nNszt.17
     mocMVA24,5
4Liczba stacji elektroenergetycznych
– Napięcie WN 110kVszt.2
– Napięcie SN i nNszt.34