TIEW S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferuje Państwu wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

W ramach audytu wskażemy konkretne rozwiązania pozwalające zminimalizować wydatki na energię elektryczną lub cieplną.

Oferujemy również usługę modernizacji układu pomiarowo – rozliczeniowego w celu umożliwienia Państwu zmianę sprzedawcy energii elektrycznej oraz prowadzimy usługi w zakresie:

  • Zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną obiektów,
  • Sprawowanie roli OSD w sieciach wewnętrznych.