TIEW/618/2018 Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową i kablem sterowniczym relacji EC Megatem RG do E1-RS2 i E1-RS1 do PRI (ST-PR1) na działkach nr 1/39, 1/44, 1/46, 1/55, 1/86, 1/130, 1/172, 1/173, 1/187 obręb 13-Hajdów w rejonie ul. Frezerów, Ślusarskiej w Lublinie.

Data publikacji: 06.06.2018
Data złożenia ofert: 20.06.2018 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 20.06.2018 g. 11:15
Data zakończenia przetargu: 22.06.2018
Ogłoszenie 618
Specyfikacja konkursowa 618 CPV: 45231400-9
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 618

TIEW/457/2018 Budowa linii kablowej SN 15kV wykonanej kablem 3×XRUHAKXS 1×400mm2 12/20kV i kanalizacji teletechnicznej HDPE 40/3,7 relacji od rozdzielni SN ROS15 ul. Metalurgiczna 17 i do rozdzielni SN E1 ul. Ślusarska 5 w Lublinie.

Data publikacji: 16.04.2018
Data złożenia ofert: 07.05.2018 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 07.05.2018 g. 11:15
Data zakończenia przetargu: 09.05.2018
Ogłoszenie 457
Specyfikacja konkursowa 457 CPV: 45231400-9
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 457

TIEW/121/2018 Budowa złącz kablowych SN-15kV na trasie kabla relacji od rozdzielni SN ROS15 ul. Metalurgiczna 17 i do rozdzielni SN E1 ul. Ślusarska 5 w Lublinie.

Data publikacji: 31.01.2018
Data złożenia ofert: 14.02.2018 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 14.02.2018 g. 11:15
Data zakończenia przetargu: 16.02.2018
Ogłoszenie 121
Specyfikacja konkursowa 121 CPV: 45000000-7
Pytania i odpowiedzi do konkursu 121
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 121.