Firma – Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód Spółka Akcyjna powstała w 1998 roku pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim.

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV , urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN i nn. Majątek energetyczny przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w rejonie największych dzielnic przemysłowych miasta Lublina tj. dzielnicy Tatary (ul. Mełgiewska tereny byłego Daewoo Motor Polska) oraz Zadębia (pomiędzy ul. Metalurgiczną i Antoniny Grygowej).