TIEW/404/2019 Dostawa i uruchomienie “Systemu Zdalnego Nadzoru Obiektów SN i nN Smart Grid”.

Data publikacji: 08.03.2019
Data złożenia ofert: 26.03.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 26.03.2019 g. 11:15

Data złożenia ofert: 02.04.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 02.04.2019 g. 11:15

Ogłoszenie 404
Specyfikacja konkursowa 404 CPV: 32573000-0
Opis techniczny do specyfikacji konkursowej 404
Pytania i odpowiedzi do konkursu 404 (23.03.2019)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 404 (25.03.2019) wraz z informacja o wydłużeniu terminu składania ofert.
Pytania i odpowiedzi do konkursu 404 (28.03.2019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 404

TIEW/589/2019 Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji:  10.05.2019

Data złożenia ofert: 11.06.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 11.06.2019 g. 11:15

Ogłoszenie 589
Specyfikacja konkursowa 589 CPV: 45000000-7 oraz 3100000-6

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę “Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 589, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 12.06.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 589

TIEW/678/2019 Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji:  19.06.2019

Data złożenia ofert: 19.07.2019 g. 11:00

Uwaga , oferty należy składać w Lublinie:

  • w terminie do 15.07.2019 r. przy ulicy Projektowej 1, sekretariat pokój nr 403,
  • po 15.07.2019 r. przy ulicy Frezerów 13, sekretariat

Data otwarcia ofert: 19.07.2019 g. 11:15

Ogłoszenie 678
Specyfikacja konkursowa 678 CPV: 45000000-7 oraz 3100000-6

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę “Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 678, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 20.07.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Załączniki do specyfikacji konkursowej 678 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 678 (04.07.2019)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 678 (10.07.2019)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 678 (16.07.2019)Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 678Uzupełnienie informacji o złożonych ofertach. Konkurs 678

TIEW/682/2019 Budowa nowych rozdzielni średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nN w Lublinie.

Data publikacji:  27.06.2019
Data złożenia ofert: 11.07.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 11.07.2019 g. 11:15
Ogłoszenie 682
Specyfikacja konkursowa 682 CPV: 45000000-7

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę “Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 682, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 12.07.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Załączniki do specyfikacji konkursowej 682 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 682 (04.07.2019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 682

TIEW/722/2019 Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy linii energetycznych SN 3xXRUHAKXs 1x240mm2 wraz z kanalizacją HDPE 40/3,7 oraz linii kablowych nN z podziałem na 3 zadania na terenie m.Lublin.

Data publikacji:  05.07.2019
Data złożenia ofert: 22.07.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 22.07.2019 g. 11:15
Ogłoszenie 722
Specyfikacja konkursowa 722 CPV: 45231400-9

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę “Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 722, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 23.07.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Załączniki do specyfikacji konkursowej 722 w wersji edytowalnej
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 722