TIEW/1227/2019 Dostawa i zainstalowanie suchego transformatora uziemiającego, suchego dławika gaszącego oraz rezystora AWSCz dla rozdzielni średniego napięcia 15kV RS1 w obiektach stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9 ) ul. Ślusarska 5 oraz stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV oznaczonej jako E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji: 12.11.2019
Data złożenia ofert: 29.11.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 29.11.2019 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 1227
Specyfikacja konkursowa 1227 CPV: 31174000-6, 45317300-5
Załączniki do specyfikacji konkursowej 1227 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 1227 (21.11.2019)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 1227, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 30.11.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 1227

TIEW/1141/2019 Dostawa zainstalowanie i uruchomienie baterii akumulatorów stacyjnych 220 VDC szt. 2 w obiektach stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9 ) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji: 10.10.2019
Data złożenia ofert: 25.10.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 25.10.2019 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 1141
Specyfikacja konkursowa 1141 CPV: 31431000-6 Akumulatory ołowiowo-kwasowe
Załączniki do specyfikacji konkursowej 1141 w wersji edytowalnej
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.
Pytania i odpowiedzi do konkursu 1141 (21.10.2019)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 1141 (22.10.2019)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 1141, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 26.10.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 1141

TIEW/1085/2019 Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych SN dla potrzeb przebudowy układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr. 13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji: 03.10.2019
Data złożenia ofert: 18.10.2019 g. 13:00
Data otwarcia ofert: 18.10.2019 g. 13:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 1085
Specyfikacja konkursowa 1085 CPV: 45231400-9
Załączniki do specyfikacji konkursowej 1085 w wersji edytowalnej

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 1085, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 21.10.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 1085

TIEW/1084/2019 Adaptacja budowlana budynku stacji elektroenergetycznej E1 przy ul. Ślusarska 5 oraz budynku stacji elektroenergetycznej E2 przy ul. Konstruktorów 8 w Lublinie dla potrzeb przebudowy układu zasilania stacji.

Data publikacji: 03.10.2019
Data złożenia ofert: 18.10.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 18.10.2019 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 30.05.2020
Ogłoszenie 1084
Specyfikacja konkursowa 1084 CPV: 45000000-7
Załączniki do specyfikacji konkursowej 1084 w wersji edytowalnej

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 1084, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 21.10.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 1084

TIEW/1067/2019 Dostawa zainstalowanie i uruchomienie baterii kondensatorów BKR 1 i BKR 2 dla rozdzielni średniego napięcia 15kV RS1 w obiektach stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr. 13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji:  30.09.2019
Data złożenia ofert: 31.10.2019 g. 13:00
Data otwarcia ofert: 31.10.2019 g. 13:15

Data złożenia ofert: 05.11.2019 g. 13:00
Data otwarcia ofert: 05.11.2019 g. 13:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 1067
Specyfikacja konkursowa 1067 CPV: 31711154-0 Baterie kondensatorów
Załączniki do specyfikacji konkursowej 1067 w wersji edytowalnej
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert TIEW/1067/2019
Pytania i odpowiedzi do konkursu 1067 (31.10.2019)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 1067, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 06.11.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 1067

TIEW/1066/2019 Dostawa zainstalowanie i uruchomienie rozdzielni średniego napięcia 6kV RS2 szt.2 w obiektach stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr. 13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji:  30.09.2019
Data złożenia ofert: 31.10.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 31.10.2019 g. 11:15

Data złożenia ofert: 14.11.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 14.11.2019 g. 11:15
Harmonogram realizacji: do 20.06.2020
Ogłoszenie 1066
Specyfikacja konkursowa 1066 CPV: 31213100-3 Rozdzielnie
Załączniki do specyfikacji konkursowej 1066 w wersji edytowalnej
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert TIEW/1066/2019
Pytania i odpowiedzi do konkursu 1066 (29.10.2019)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 1066, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 15.11.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 1066

TIEW/722/2019 Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy linii energetycznych SN 3xXRUHAKXs 1x240mm2 wraz z kanalizacją HDPE 40/3,7 oraz linii kablowych nN z podziałem na 3 zadania na terenie m.Lublin

Data publikacji:  05.07.2019
Data złożenia ofert: 22.07.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 22.07.2019 g. 11:15
Ogłoszenie 722
Specyfikacja konkursowa 722 CPV: 45231400-9
Załączniki do specyfikacji konkursowej 722 w wersji edytowalnej
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 722, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 23.07.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 722

TIEW/682/2019 Budowa nowych rozdzielni średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nN w Lublinie.

Data publikacji:  27.06.2019
Data złożenia ofert: 11.07.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 11.07.2019 g. 11:15
Ogłoszenie 682
Specyfikacja konkursowa 682 CPV: 45000000-7
Załączniki do specyfikacji konkursowej 682 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 682 (04.07.2019)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 682, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 12.07.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 682

TIEW/678/2019 Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji:  19.06.2019
Data złożenia ofert: 19.07.2019 g. 11:00
Uwaga , oferty należy składać w Lublinie:

  • w terminie do 15.07.2019 r. przy ulicy Projektowej 1, sekretariat pokój nr 403,
  • po 15.07.2019 r. przy ulicy Frezerów 13, sekretariat

Data otwarcia ofert: 19.07.2019 g. 11:15

Ogłoszenie 678
Specyfikacja konkursowa 678 CPV: 45000000-7 oraz 3100000-6
Załączniki do specyfikacji konkursowej 678 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi do konkursu 678 (04.07.2019)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 678 (10.07.2019)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 678 (16.07.2019)

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 678, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 20.07.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 678
Uzupełnienie informacji o złożonych ofertach. Konkurs 678

TIEW/589/2019 Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji:  10.05.2019
Data złożenia ofert: 11.06.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 11.06.2019 g. 11:15
Ogłoszenie 589
Specyfikacja konkursowa 589 CPV: 45000000-7 oraz 3100000-6

Opis techniczny - projekt wykonawczy

Opis techniczny – projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę „Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A.” będącym załącznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 589, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 12.06.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy
Informacja o złożonych ofertach. Konkurs 589