Klientom oferujemy:

 • Analizy:
  • Dotyczące wyboru grupy taryfowej, zmianę mocy umownej i kompensacji mocy biernej,
  • Dotyczące obowiązujących umów na zakup energii i świadczenie usług dystrybucyjnych wraz z analizą rozliczeń z zakładem energetycznym,
  • Opłacalności zmiany dotychczasowego dostawcy energii elektrycznej.
 • Obsługę odbiorców na terenie wszystkich spółek dystrybucyjnych (na terenie całego kraju),
 • Sprzedaż energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach (bezpośrednio od wytwórców),
 • Pomoc w modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymogów TPA,
 • Bezpłatny zakres usług dotyczących rozdzielenia umowy kompleksowej na dwie odrębne umowy (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Skontaktuj się z nami telefoniczne, mailowo bądź wypełnij formularz i zmień swojego sprzedawcę energii na TIEW!

Formularz kontaktowy

  informujemy, iż...

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin, KRS 0000024387, Regon 430907543, NIP 712-235-38-55, iod@tiew.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.

 • Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;

 • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:

  1. Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. oraz osoby upoważnione przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. do przetwarzania danych osobowych,
   Podmioty świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.