Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. dąży do zapewnienia swoim aktualnym i potencjalnym Klientom niezawodnych dostaw każdej ilości energii elektrycznej, o wymaganych parametrach jakościowych, odpowiadających zgłaszanym potrzebom. Spełniamy również Ich oczekiwania w zakresie kompleksowej realizacji dostaw.

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego Obrót i Dystrybucję Energii Elektrycznej.