Energia dla
Twojej firmy

Dystrybucja
Energii

Usługi
Dodatkowe

Energia dla
Twojej firmy

Dystrybucja
Energii

Usługi
Dodatkowe

O Firmie

Towarzystwo Inwestycyjne
Elektrownia Wschód oferuje
swoje usługi od 1998 roku

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV, urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN.

Czytaj więcej

Towarzystwo Inwestycyjne
Elektrownia Wschód oferuje
swoje usługi od 1998 roku

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV, urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN.

Czytaj więcej

Czy wiesz że?

Aktualnośći

Aktualnościnews kolumna 1
5 sierpnia 2019

Informacja o zmianie adresu Spółki

Informujemy, że z dniem 01 sierpnia 2019 r. uległa zmiana adresu Spółki. (więcej…)
Aktualnościnews kolumna 2
25 lipca 2019

Informacja dla Klientów Towarzystwa Inwestycyjnego “Elektrownia – Wschód” S.A.

Podmioty spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. małe przedsiębiorstwa (więcej…)
Aktualnościnews kolumna 3
4 czerwca 2019

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.5.2019.KKu z dnia 27 maja 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Towarzystwo Inwestycyjne “Elektrownia – Wschód” S.A ul.Frezerów 13,
20-209 Lublin

Numer KRS: 0000024387
Sąd Rejonowy Lublin
– Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł
NIP: 712-23-53-855
Regon: 430907543

Towarzystwo Inwestycyjne
“Elektrownia – Wschód” S.A
ul.Projektowa 1,
20-209 Lublin

Numer KRS: 0000024387
Sąd Rejonowy Lublin
– Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł
NIP: 712-23-53-855
Regon: 430907543