Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 16 XII 2016

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.15.5.2016.KKu z dnia 8 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Sprzedawca zobowiązany 21 X 2016

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia -Wschód" S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 22 I 2016

Decyzją Prezesa URE nr DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.