Energia dla
Twojej firmy

Dystrybucja
Energii

Usługi
Dodatkowe

Energia dla
Twojej firmy

Dystrybucja
Energii

Usługi
Dodatkowe

O Firmie

Towarzystwo Inwestycyjne
Elektrownia Wschód oferuje
swoje usługi od 1998 roku

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV, urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN.

Czytaj więcej

Towarzystwo Inwestycyjne
Elektrownia Wschód oferuje
swoje usługi od 1998 roku

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV, urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN.

Czytaj więcej

Czy wiesz że?

Aktualności

Aktualnościnews kolumna 1
16 czerwca 2023

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.11.9.2023.AKr3 z dnia 5 czerwca 2023 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. (więcej…)
Aktualnościnews kolumna 2
1 marca 2023

Renumeracja kodów PPE

Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, planowane jest dokonanie renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN)…
Aktualnościnews kolumna 3
31 stycznia 2023

Zmiana cennika usług dodatkowych – pozataryfowych

Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 31 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana cennika usług dodatkowych - pozataryfowych od dnia 01.02.2023 r. (więcej…)

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A ul.Frezerów 13,
20-209 Lublin

Numer KRS: 0000024387
Sąd Rejonowy Lublin
– Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł
NIP: 712-23-53-855
Regon: 430907543

Towarzystwo Inwestycyjne
„Elektrownia – Wschód” S.A
ul.Frezerów 13,
20-209 Lublin

Numer KRS: 0000024387
Sąd Rejonowy Lublin
– Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł
NIP: 712-23-53-855
Regon: 430907543