Aktualności

Sprzedawca zobowiązany 21 X 2016

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia -Wschód" S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 22 I 2016

Decyzją Prezesa URE nr DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 27 XI 2015

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji dla stawek opłaty przejściowej oraz dla opłaty OZE.