Aktualności

Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 01 VI 2017

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.15.16.2016.2017.KKu została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Zakończenie procesu konsultacji IRiESD oraz tekst jednolity IRiESD. 30 V 2017

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o zakończenia procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/1/2017.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 16 V 2017

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.