Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji - stawka OZE 13 XII 2017

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 01 VI 2017

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.15.16.2016.2017.KKu została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Zakończenie procesu konsultacji IRiESD oraz tekst jednolity IRiESD. 30 V 2017

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o zakończenia procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/1/2017.