Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 22 I 2016

Decyzją Prezesa URE nr DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 27 XI 2015

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji dla stawek opłaty przejściowej oraz dla opłaty OZE.

Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 02 X 2015

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-21(14)/2015/4399/VI/JCz została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.