Energia dla
Twojej firmy

Dystrybucja
Energii

Usługi
Dodatkowe

Energia dla
Twojej firmy

Dystrybucja
Energii

Usługi
Dodatkowe

O Firmie

Towarzystwo Inwestycyjne
Elektrownia Wschód oferuje
swoje usługi od 1998 roku

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV, urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN.

Czytaj więcej

Towarzystwo Inwestycyjne
Elektrownia Wschód oferuje
swoje usługi od 1998 roku

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV, urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN.

Czytaj więcej

Czy wiesz że?

Aktualności

Aktualnościnews kolumna 1
1 września 2022

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej

Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 31 sierpnia 2022 r. nastąpiła zmiana taryfy dla energii elektrycznej od 01.09.2022 r. (więcej…)
Aktualnościnews kolumna 2
3 lutego 2022

Nowa taryfa dla usług dystrybucji od 1 marca 2022 r.

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.42.12.2021.KKu z dnia 21 stycznia 2022 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. (więcej…)
Aktualnościnews kolumna 3
11 kwietnia 2022

Zakończenie projektu współfinansowanego RPLU

W dniu 31 marca 2022 r.  zakończono projekt nr RPLU.05.01.00-06-0126/18-03 (więcej…)

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A ul.Frezerów 13,
20-209 Lublin

Numer KRS: 0000024387
Sąd Rejonowy Lublin
– Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł
NIP: 712-23-53-855
Regon: 430907543

Towarzystwo Inwestycyjne
„Elektrownia – Wschód” S.A
ul.Frezerów 13,
20-209 Lublin

Numer KRS: 0000024387
Sąd Rejonowy Lublin
– Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł
NIP: 712-23-53-855
Regon: 430907543