TIEW S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do wiadomości, zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej TIEW S.A. wyznaczone za 2023 rok.

Wskaźnik
Jednostka
Planowane
Nieplanowane
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
SAIDI
min/odb.
10,71
31,37
14,87
SAIFI
szt./odb.
0,04
0,06
0,05
MAIFI
odb./odb.
0,0
0,15
Liczba obsługiwanych odbiorców
szt.
113