TIEW S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do wiadomości, zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej TIEW S.A. wyznaczone za 2022 rok.

Wskaźnik
Jednostka
Planowane
Nieplanowane
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
SAIDI
min/odb.
17,24
19,05
19,05
SAIFI
szt./odb.
0,12
0,12
0,12
MAIFI
odb./odb.
0,0
0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców
szt.
116