Renumeracja kodów PPE – przejście na standard GS1/GSRN

TIEW S.A. informuje, iż zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, planowane jest dokonanie renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN) z dniem 20 czerwca 2023 roku.

Do dnia 20 czerwca 2023r. komunikacja ze Sprzedawcami oraz innymi uczestnikami rynku energii będzie odbywała się na podstawie dotychczasowych kodów PPE.

Od pierwszego dnia po przejściu na standard GS1/GSRN, wymiana informacji ze Sprzedawcami i innymi uczestnikami rynku energii będzie wykorzystywała nowy standard kodu PPE  – wszystkie odpowiedzi będą zawierały nowy kod PPE GS1.

Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE – stary/nowy kod PPE do pobrania poniżej.

Struktura kodu PPE GS1 dla TIEW S.A. będzie następująca:

(590)( 5413658)(SSS₃S₄S₅S₆S₇)(K)

gdzie:

590 – oznacza prefiks dla polskiej organizacji GS1

5413658 – numer TIEW S.A. nadawany przez polską organizację GS1

S₁S₂S₃S₄S₅S₆S₇ – unikalny identyfikator  nadany przez TIEW S.A. dla danego PPE

K – cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z algorytmem publikowanym przez organizację GS1.

W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego będzie on poprzedzony prefiksem 8018, oznaczającym, że kod ten dotyczy PPE.

Renumeracja kodów PPE - przejście na standard GS1/GSRN