Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne informuje o zakończeniu procesu konsultacji: Proces konsultacji aktualizacji Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2022-2026

 

Dokumenty do pobrania: