1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2021 roku.

1.Odnawialne źródła energii elektrycznej, w tym*1,63 %
2.Węgiel kamienny 98,32 %
3.Węgiel brunatny0,00 %
4.Gaz ziemny i inny0,00 %
5.Energetyka jądrowa0,00 %
6.Inne0,05 %

* biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna

Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2021 roku.

2.  Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2021 roku.

Miejsce, w którym
dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii
na środowisko
Rodzaj paliwaEmisja CO2Emisja SO2Emisja NOXPyłyOpady radioaktywne
www.tiew.plwęgiel kamienny,
węgiel brunatny,
gaz ziemny
Mg / MWh
0,3979060,00022780,00022610,0000195X
Struktura paliw TIEW S.A. za 2021 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2020 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2019 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2018 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2017 rok