1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2023 roku.

L.p.Źródło energiiUdział procentowy
1.Odnawialne źródła energii elektrycznej, w tym:37,02 %
Biomasa32,79 %
Biogaz0,00 %
Geotermia0,00 %
Energia wiatrowa2,40 %
Energia słoneczna1,44 %
Duża energetyka wodna0,39 %
Mała energetyka wodna0,00 %
2.Węgiel kamienny37,31 %
3.Węgiel brunatny3,76 %
4.Gaz ziemny21,88 %
5.Energetyka jądrowa0,00 %
6.Inne0,03 %

Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2023 roku.

2.  Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2023 roku.

L.p.Rodzaj paliwaEmisja CO2Emisja SO2Emisja NOXPyły
1węgiel kamienny,
węgiel brunatny,
gaz ziemny, OZE,
i inne
Mg / MWh
0,31823040,00047310,00033720,0000254
Struktura paliw TIEW S.A. za 2023 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2022 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2021 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2020 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2019 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2018 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2017 rok