1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2020 roku.

1.Odnawialne źródła energii elektrycznej, w tym*4,38 %
2.Węgiel kamienny95,57 %
3.Węgiel brunatnyx
4.Gaz ziemny i innyx
5.Energetyka jądrowax
6.Inne0,05 %

* biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna

Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2020 roku.

2.  Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2020 roku.

 

Struktura paliw TIEW S.A. za 2020 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2019 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2018 rok
Struktura paliw TIEW S.A. za 2017 rok