TIEW/550/2017 Przebudowa stanowisk transformatorów energetycznych 110/15/6 kV wraz z systemem odwodnienia.

Data publikacji: 07.07.2017
Data złożenia ofert: 21.07.2017 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 21.07.2017 g. 11:15

Data zawiadomienia: 20.07.2017
Data złożenia ofert: 25.07.2017 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 25.07.2017 g. 11:15

Data zakończenia przetargu: 01.08.2017

Ogłoszenie 550
Specyfikacja konkursowa 550 CPV: 45222000-9
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej oraz o wydłużeniu terminu dla składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 550.

TIEW/419/2017 Dostawa transformatorów energetycznych 110/15/6 kV.

Data publikacji: 31.05.2017
Data złożenia ofert: 20.06.2017 g. 9:00
Data otwarcia ofert: 20.06.2017 g. 9:30
Data zakończenia przetargu: 30.06.2017
Ogłoszenie 419
Specyfikacja konkursowa 419 CPV: 31170000

TIEW/352/2017 Budowa linii kablowych średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową.

Data publikacji: 27.04.2017
Data złożenia ofert: 15.05.2017
Data zakończenia przetargu: 17.05.2017
Ogłoszenie 352
Specyfikacja konkursowa 352 CPV: 45231000-5