Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne  wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –  „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Wobec powyższego, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” po kliknięciu przycisku „Dostęp dla Akcjonariuszy” uzyskać będzie można wszystkie bieżące informację dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Celem dostępu do powyższych informacji prosimy o kontakt ze Spółką pod numerem telefonu 81 749 20 41 celem uzyskania indywidualnego hasła dostępowego dla Akcjonariusza.

Jednocześnie informujemy, że poniżej znajduje się klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A.
ul. Frezerów 13,

20-209 Lublin

Sąd Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000024387, NIP: 712-23-53-855, REGON: 430907543, Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł – opłacony w całości.

Dostęp dla Akcjonariuszy