Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. jako sprzedawca energii poniżej udostępnia ofertę dotyczącą sprzedaży rezerwowej, w tym wzór umowy sprzedaży rezerwowej i zestawienie aktualnych cen, warunków ich stosowania i zasad rozliczeń.
Wzór umowy sprzedaży rezerwowej
Taryfa dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego
Załącznik - Aktualizacja do taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego
Regulamin sprzedaży dla taryfy B2x,Cxx
Lista sprzedawców rezerwowych na terenie OSDn TIEW