Dane kontaktowe

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A.

 

Siedziba
ul.Frezerów 13
20-209 Lublin
NIP: 712-23-53-855
REGON: 430907543

 

Numer KRS: 0000024387
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku

Zgłoś awarię

Telefony alarmowe:

81 749 35 79
81 749 21 79
Adres e-mail:
dyspozytor@tiew.pl

Kontakt telefoniczny

Księgowość
+48 81  749 20 55
+48 81  749 20 52

Sekretariat
+48 81  749 20 41
fax +48 81  749 20 50

Dział handlowy
+48 81  749 20 46

Dział techniczny
+48 81  749 20 44

Dział rozliczeń
+48 81  749 36 20

Zgłoszenie awarii
+48 81  749 35 79
+48 81  749 21 79

Formularz kontaktowy

  informujemy, iż...

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin, KRS 0000024387, Regon 430907543, NIP 712-235-38-55, iod@tiew.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.

 • Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;

 • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:

  1. Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. oraz osoby upoważnione przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. do przetwarzania danych osobowych,
   Podmioty świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.