Spółka TIEW S.A., zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208 z późniejszymi zmianami), zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2024-2029.

Zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, dla sieci TIEW S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na grupy stacji wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV w latach 2023-2028 - stan na 31.03.2024 r.

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Informacja o przyłączanych źródłach - stan na 31.03.2024 r.Stan przyłączeń odnawialnych źródeł energii - stan na 31.03.2024 r.