Firma – Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód Spółka Akcyjna powstała w 1998 roku pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim.

Spółka jest obecnie właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV , urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN i nn. Majątek energetyczny przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w rejonie największych dzielnic przemysłowych miasta Lublin tj. dzielnic TATARY (Tatary, Hajdów), HAJDÓW-ZADĘBIE (Hajdów, Zadębie II, Zadębie III), KALINOWSZCZYZNA (Tatary), BRONOWICE (Majdan Tatarski), FELIN (Felin) oraz Gm. MIASTO ŚWIDNIK (Kolonia Biskupie).

Lp.WyszczególnienieJedn. miaryIlość
1Powierzchnia obszaru działaniakm22,0
2Długość linii elektroenergetycznych
– Napięcie WNkm1,21
     w tym: napowietrznekm1,21
– Napięcie SNkm57,82
     w tym: kablowekm57,82
– Napięcie nN3,58
     w tym: kablowe2,82
     w tym: napowietrzne0,76
3Liczba i moc transformatorów
– 110/15/6 kVszt.4
     mocMVA100
– SN/SNszt.2
     mocMVA8,8
– SN/nNszt.17
     mocMVA24,5
4Liczba stacji elektroenergetycznych
– Napięcie WN 110kVszt.2
– Napięcie SN i nNszt.34
Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej
Koncesja na obrót energią elektryczną

W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada ponad 100 odbiorców. Głównym dostawcą energii elektrycznej jest Elektrociepłownia Megatem EC – Lublin Sp. z o. o.

Zarówno pracownicy jak i kadra kierownicza Spółki to fachowcy z dużym doświadczeniem zawodowym w branży elektroenergetycznej, co uczyniło nas solidnym partnerem dbającym zarówno o jakość wykonywanych usług jak również o dobro naszego klienta.

Nasz główny cel to świadczenie najwyższej jakości usług elektroenergetycznych zarówno w zakresie usług koncesjonowanych jak również w wykonawstwie robót branży elektroenergetycznej. Wdrażając najnowsze technologie przyjmując elastyczny, dostosowany do gospodarki rynkowej sposób działania staliśmy się godnym polecenia wykonawcą robót w branży elektroenergetycznej.