Poniżej znaleźć można informacje dotyczące ogłoszonych, trwających i rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia.

Regulamin dla przetargów w 2023 r.

Regulamin udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A. realizuje dostawy, usługi i roboty budowlane dla zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach:

Regulamin udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020

Regulamin dla przetargów w 2021 r.

Aktualizacja (2021) regulaminu udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020

Regulamin dla przetargów w 2019 i 2020 r.

Aktualizacja (Q4 2018) regulaminu udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020

Regulamin dla przetargów w 2018 r.

Aktualizacja (2018) regulaminu udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020