Sprzedawca zobowiązany

By Aktualności

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia -Wschód” S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

więcej