Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 13 czerwca 2022 r. nastąpiła zmiana taryfy dla energii elektrycznej od 01.07.2022 r.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż dniem 1 lipca 2022 r. wprowadzona zostaje nowa Taryfa dla energii elektrycznej (dotyczy odbiorców rozliczanych według cen zawartych w Taryfie energii elektrycznej).

Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów w grupach taryfowych B oraz C została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Spółki Nr 01/06/2022 z dnia 13.06.2022 r.

Zmiana taryfy spowodowana jest wzrostem cen na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce.