Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 21 września 2021 r. nastąpiła zmiana taryfy dla energii elektrycznej od 01.10.2021 r.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż dniem 1 października 2021 r. wprowadzona zostaje nowa Taryfa dla energii elektrycznej (dotyczy odbiorców rozliczanych według cen zawartych w Taryfie energii elektrycznej).

Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów w grupach taryfowych B oraz C została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Spółki Nr 01/09/2021 z dnia 21.09.2021 r.

Pragniemy podkreślić, iż nowa Taryfa dla energii elektrycznej stanowi jedną z najkorzystniejszych standardowych ofert handlowych kierowanych do końcowych odbiorców energii elektrycznej w Polsce.