Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 19 czerwca 2021 r. wprowadzona została zmiana sposobu naliczania opłaty mocowej dla części odbiorców.

Zmiany dotyczą odbiorców końcowych rozliczających się na podstawie grupy taryfowej C, którzy posiadają zasilanie z sieci niskiego napięcia i moc umowną mniejszą bądź równą 16 kW. Tacy odbiorcy będą mieli naliczaną opłatę mocową w sposób ryczałtowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami na fakturach za czerwiec 2021 r. pojawi się częściowe rozliczenie opłaty mocowej za okres 01.06.2021 r.- 18.06.2021 r. według dotychczasowych przepisów oraz za okres 19.06.2021 r.- 30.06.2021 r. według przepisów obowiązujących od 19.06.2021 r.