Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 30 grudnia 2021 r. nastąpiła zmiana taryfy dla energii elektrycznej od 01.01.2022 r.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzona zostaje nowa Taryfa dla energii elektrycznej (dotyczy odbiorców rozliczanych według cen zawartych w Taryfie energii elektrycznej).

Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów w grupach taryfowych B oraz C została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Spółki Nr 02/12/2021 z dnia 30.12.2021 r.

Zmiana taryfy spowodowana jest wprowadzeniem w życie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 09 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2021 poz 2349 )
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2021 poz. 2350 )

Pragniemy podkreślić, iż nowa Taryfa dla energii elektrycznej stanowi jedną z najkorzystniejszych standardowych ofert handlowych kierowanych do końcowych odbiorców energii elektrycznej w Polsce.