Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 31 marca 2022 r. nastąpiła zmiana taryfy dla energii elektrycznej od 01.04.2022 r.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż dniem 1 kwietnia 2022 r. wprowadzona zostaje nowa Taryfa dla energii elektrycznej (dotyczy odbiorców rozliczanych według cen zawartych w Taryfie energii elektrycznej).

Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów w grupach taryfowych B oraz C została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Spółki Nr 02/03/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Zmiana taryfy spowodowana jest wprowadzeniem w życie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. poz. 196 )

Pragniemy podkreślić, iż nowa Taryfa dla energii elektrycznej stanowi jedną z najkorzystniejszych standardowych ofert handlowych kierowanych do końcowych odbiorców energii elektrycznej w Polsce.