Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.42.12.2021.KKu z dnia 21 stycznia 2022 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) z dnia 21 stycznia 2022 r. nr DRE.WRE.42.12.2021.KKu, zatwierdzającej nową Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. – nowe stawki opłat za usługi dystrybucji będą obowiązywać od dnia 1 marca 2022 r.

Dodatkowo informujemy,  iż na podstawie decyzji PURE stawki opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej i stawki opłaty mocowej obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r.

Taryfy dla usług dystrybucji marzec 2022 r.