Dokumenty

Arkusz ofertowy dla klientów chcących zmienić sprzedawcę energii na TIEW:

 Arkusz ofertowy
 

 

Aktualnie obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):

IRiESD

 

Taryfy:

Taryfa dla usług dystrybucji obowiązująca od 1 lipca 2017 r.
Aktualizacja taryfy dla usług dystrybucji obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.
Aktualna taryfa dla energii elektrycznej.
Zamówienie usługi dodatkowej taryfowej - formularz.

Cenniki:

Cennik usług dodatkowych pozataryfowych
Zamówienie usługi dodatkowej pozataryfowej- formularz.

 

Formularze, oświadczenia,wnioski oraz wzory umów:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A. Procedura
Instrukcja wypełniania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A.
Wniosek o sprawdzenie techniczne realizacji warunków przyłączenia. Procedura
Oświadczenie o wykonaniu obowiązków określonych w umowie o przyłączenie.
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Procedura
Zamówienie mocy umownej stanowiącej załącznik do umowy kompleksowej.
Wniosek o zmianę mocy w planie ograniczeń.

Wzory umów

Wzór umowy kompleksowej dla grupy taryfowej B2x i C2x
Wzór załącznika 1 do umowy kompleksowej.
Załącznik 2 do umowy kompleksowej.

Dla wytwórców

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców.
Załącznik A do Wniosku o określenie warunków dla wytwórców (przyłączenie farmy wiatrowej).
Załacznik B do Wniosku o okreslenie warunków dla wytwórców (specyfikacja turbiny i generatora).
 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej.
Załącznik A do Wniosku o określenie warunków dla przyłączenia instalacji fotowoltaicznej (parametry techniczne).
Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji (sieć nN).
Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych (sieć SN).

Lista sprzedawców energii elektrycznej wyznaczonych decyzją PURE na sprzedawców zobowiązanych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE.

Dla spółek obrotu

Wzór Generalnej Umowy Dytrybucyjnej (GUD) wraz z załącznikami (v2_2014). 

 

Prawo energetyczne:

Prawo energetyczne (stan na dzień 01.04.2016 r.)