Dokumenty

 

Aktualnie obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):

IRiESD


Taryfy:

Taryfa dla usług dystrybucji obowiązująca od 01.12.2018 r.
Taryfa dla usług dystrybucji obowiązująca do 30.11.2018 r.
Aktualizacja taryfy dla usług dystrybucji obowiązująca do 30.11.2018 r.
Aktualna taryfa dla energii elektrycznej (obowiązuje do 30.11.2018 r.).
Taryfa dla energii elektrycznej (obowiązuje od 01.12.2018 r.).
Zamówienie usługi dodatkowej taryfowej - formularz.
Taryfa dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego


Cenniki:

Cennik usług dodatkowych pozataryfowych
Zamówienie usługi dodatkowej pozataryfowej- formularz.


Formularze, oświadczenia,wnioski oraz wzory umów:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A. Procedura
Instrukcja wypełniania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A.
Wniosek o sprawdzenie techniczne realizacji warunków przyłączenia. Procedura
Oświadczenie o wykonaniu obowiązków określonych w umowie o przyłączenie.
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Procedura
Zamówienie mocy umownej stanowiącej załącznik do umowy kompleksowej.
Wniosek o zmianę mocy w planie ograniczeń.

Wzory umów

Wzór umowy kompleksowej dla grupy taryfowej B2x i C2x
Wzór załącznika 1 do umowy kompleksowej.
Załącznik 2 do umowy kompleksowej.

Dla wytwórców

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców.
Załącznik A do Wniosku o określenie warunków dla wytwórców (przyłączenie farmy wiatrowej).
Załacznik B do Wniosku o okreslenie warunków dla wytwórców (specyfikacja turbiny i generatora).
 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej.
Załącznik A do Wniosku o określenie warunków dla przyłączenia instalacji fotowoltaicznej (parametry techniczne).
Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji (sieć nN).
Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych (sieć SN).

Lista sprzedawców energii elektrycznej wyznaczonych decyzją PURE na sprzedawców zobowiązanych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE.

Dla spółek obrotu

Wzór Generalnej Umowy Dytrybucyjnej (GUD) wraz z załącznikami (v2_2014). 

 

Prawo energetyczne:

Prawo energetyczne