Aktualności

16XII2016
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.15.5.2016.KKu z dnia 8 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

21X2016
Sprzedawca zobowiązany

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia -Wschód" S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

22I2016
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

27XI2015
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji dla stawek opłaty przejściowej oraz dla opłaty OZE.

02X2015
Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-21(14)/2015/4399/VI/JCz została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

1 2 3 4 5 6 7