Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.11.9.2023.AKr3 z dnia 5 czerwca 2023 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji z dnia 5 czerwca 2023 r. nr DRE.WRE.4211.11.9.2023.AKr3 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (PURE), zatwierdził ustaloną przez Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A. taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Nowe stawki opłat dla usług dystrybucji energii elektrycznej będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2023 r.

Dodatkowo informujemy, iż na podstawie decyzji PURE: stawka opłaty OZE, stawka opłaty kogeneracyjnej i stawka opłaty mocowej obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r., i pozostają bez zmian.

Powyższa decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 257(4074) z dnia 5 czerwca 2023 r.