Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, planowane jest dokonanie renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN) z dniem 20 czerwca 2023 roku.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. informuje, iż zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, planowane jest dokonanie renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN) z dniem 20 czerwca 2023 roku.

Do dnia 20 czerwca 2023 r. komunikacja ze Sprzedawcami oraz innymi uczestnikami rynku energii będzie odbywała się na podstawie dotychczasowych kodów PPE.

Renumeracja kodów PPE - przejście na standard GS1/GSRN