Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.3.6.2023.AKr3 z dnia 1 lutego 2023 r. została zmieniona taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) z dnia 1 lutego 2023 r. nr DRE.WRE.4211.3.6.2023.AKr3, zmieniającej taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. – zmienione stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej będą obowiązywać od dnia 1 marca 2023 r.

Dodatkowo informujemy,  iż na podstawie decyzji PURE: stawka opłaty OZE, stawka opłaty kogeneracyjnej i stawka opłaty mocowej obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r.

Stawka opłaty przejściowej i stawka opłaty abonamentowej pozostają bez zmian.

Taryfy dla usług dystrybucji marzec 2023 r.