Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 31 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana cennika usług dodatkowych – pozataryfowych od dnia 01.02.2023 r.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż z dniem 01 lutego 2023 r. wprowadzony zostaje nowy cennik usług dodatkowych – pozataryfowych na dodatkowe zlecenie Klienta (Zleceniodawcy).

Nowy cennik usług dodatkowych – pozataryfowych został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Spółki Nr 01/01/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.