Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 21 lutego 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: osdn@tiew.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisywać B/1/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (docx) oraz w wersji podpisanej (pdf).

Dokumenty do pobrania: