Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.4.7.2024.AKr3 z dnia 15 lutego 2024 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji z dnia 15 lutego 2024 r. nr DRE.WRE.4211.4.7.2024.AKr3 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (PURE), zatwierdził ustaloną przez Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A. zmianę taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Nowe stawki opłat dla usług dystrybucji energii elektrycznej będą obowiązywać od dnia 1 marca 2024 r.

Powyższa decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 45(4289) z dnia 15 lutego 2024 r.