Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.7.3.2020.KKu z dnia 29 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2020 r.  nr DRE.WRE.4211.7.3.2020.KKu, zatwierdzającej zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Towarzystwa Inwestycyjnego “Elektrownia – Wschód” S.A. w okresie od dnia
01 stycznia 2020 r. będą obowiązywać nowe stawki opłat za usługi dystrybucji w zakresie stawki kogeneracyjnej oraz stawki jakościowej.