Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o zakończeniu procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/5/2019.

Poniżej zamieszczamy Raport z konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD:

Raport OSDn z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr B/5/2019