Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.18.9.2020.KKu z dnia 14 sierpnia 2020 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2020 r. nr DRE.WRE.4211.18.9.2020.KKu, zatwierdzającej nową  Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. w okresie od dnia 1 września 2020 r. będą obowiązywać nowe stawki opłat za usługi dystrybucji.
Taryfy dla usług dystrybucji wrzesień 2020 r.