Zmiana taryfy dla usług dystrybucji dla stawek opłaty przejściowej oraz dla opłaty OZE.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Przezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-56(3)/2015/4399/VI/JCz z dnia 20 listopada 2015 r. wprowadzono opłatę OZE oraz zmieniono stawkę opłaty przejściowej.

Zmieniona taryfa obowiązuję od dnia 01.01.2016 r.

Pełna treść decyzji znajduję się w załączonym poniżej dokumencie.

Taryfa dla usług dystrybucji 2015