Decyzją Prezesa URE nr DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Przezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniona została taryfa dla usług dystrybucji.

Zmieniona taryfa obowiązuję od dnia 01.02.2016 r.

Pełna treść decyzji znajduję się w załączonym poniżej dokumencie.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji styczeń 2016