Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-21(14)/2015/4399/VI/JCz została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szanowni Państwo,

W dniu 01 października 2015 r. została zatwierdzona taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązuje przez kolejne 12 msc. kalendarzowych od daty jej wprowadzenia, tj. od dnia 17.10.2015 r.. Pełna treść zatwierdzonej taryfy dostepna jest poniżej. Aktualna taryfa dostępna jest na stronie internetowej www.tiew.pl w zakładce dokumenty.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki” Nr 112/2015 z dnia 02.10.2015 r.

Taryfa dla usług dystrybucji 2015