W oparciu o komunikat wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operatora Systemu Przesyłowego informujemy, że wprowadzone zostały ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Plan ograniczeń obecnie dotyczy określonej grupy odbiorców przemysłowych o mocy umownej większej niż 300 kW.

Prosimy odbiorców o  zapoznanie się z załaczonym poniżej pismem.

TIEW S.A., jako operator systemu dystrybucyjnego, podejmuje wszystkie niezbędne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie swojego działania.

Komunikat TIEW S.A. - ograniczenia w poborze energii elektrycznej 10-11.08.2015 r.munikat OSP z dnia 09.08.2015 r.

Aktualizacja z dnia 11.08.2015 r. godz. 7:55

W dniu 11.08.2015 r. o godzinie 7:55 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. opublikowało kolejny komunikat, treść komunikatu poniżej:

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11

Aktualizacja z dnia 11.08.2015 r. godz. 12:40

W dniu 11.08.2015 r. o godzinie 12:40 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. opublikowało kolejny komunikat, treść komunikatu poniżej:

Polecenie Kierownika Zmiany Dyspozytorskiej w KDM do ODM o wprowadzeniu ograniczeń dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (komunikat z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 12:40)
OSP poleca zmienić stopień zasilania dnia 11.08.2015 z 19 na 17 od godziny 13:00 do 17:00 oraz stopień zasilania z 17 na 11 od 17:00 do 22:00 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 11.08.2015 do godziny 10:00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11.
Ww. polecenie każdy ODM (Kierownik Zmiany Dyspozytorskiej) przekazuje odpowiednio do OSD (ZDR/ZDM) oraz właściwych odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej wykorzystując powyższą formułę.

Aktualizacja z dnia 11.08.2015 r. godz. 19:55

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10.00 dnia 12.08.2015 do godziny 22.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11

Aktualizacja z dnia 12.08.2015 r. godz. 7:55

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 12 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 12.08.2015 do godziny 17.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 16 oraz od godziny 17.00 dnia 12.08.2015 do godziny 22.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 12.08.2015 do godziny 10.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie aktualne komunikaty operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., odpowiedzialnego za decyzje dotyczące ograniczeń dostaw energii elektrycznej, dostępne są na stronie: http://www.pse.pl oraz podawane są w komunikatach radiowych emitowanych przez Polskie Radio Program Pierwszy o godz. 7:55 i 19:55.