Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-78(5)/2014/4399/V/JCz w sprawie zatwierdzenia stawek opłat jakościowych obowiązujących od 1 lutego 2015 r.

Pełna treść decyzji dostępna poniżej.

Dezycja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia stawek opłaty prześciowej

Zestawienie stawek jakościowych:

GrupaStawka opłaty jakościowej
zł/MWh
B21 i B2311,52

 

GrupaStawka opłaty jakościowej
zł/kWh
C11 i C2x0,0115