Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.15.5.2016.KKu z dnia 8 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  DRE.WRE.4211.15.5.2016.KKu z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniona została taryfa dla usług dystrybucji.

Zmieniona taryfa obowiązuję od dnia 01.01.2017 r.
Pełna treść decyzji znajduję się w załączonym poniżej dokumencie.
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji styczeń 2016