Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 30 maja 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: osdn@tiew.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisywać: B/1/2017

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

Dokumenty do pobrania:

Komunikat o konsultacjach Karty Aktualizacji B/1/2017 IRiESDProjekt Karty Aktualizacji B/1/2017 IRiESD Formularz zgłoszeniowy B/1/2017