Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o zakończenia procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/1/2017.

Informujemy ponadto, że na stronie www.tiew.pl dostępny jest tekst jednolity IRiESD uwzgledniający zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr B/1/2017.

Poniżej zamieszczamy Raport z konsultacji oraz tekst jednolity IRiESD:

Raport OSDn z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr B/1/2017Tekst jednolisty IRiESD uwzględniający zmiany wprowadzone w/w Kartą Aktualizacji